...

Plan obiektu

Interaktywna mapa pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji na temat wystawców i samego wydarzenia. W celu powiększenia widoku należy skorzystać z prawej nawigacji „plus/minus”. 

Bydgoszcz

ul. Gdańska 187

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawienniecze

Organizator

POLSKA IZBA KOLEI
ul. J.K. Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei 2023

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.